Tiêu chuẩn Việt Nam về Đèn LED

TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10885-2-1:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 62722-2-1:2014; TCVN 10885-2-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10885 (IEC 62722), Tính năng đèn điện gồm hai phần: - TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014), Tính năng đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung; - TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), Tính năng đèn điện - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện LED.   TÍNH NĂNG ĐÈN ĐIỆN - PHẦN 2.1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI ĐÈN...
Lên đầu trang
Công ty cổ phẩn chiếu sáng và năng lượng quốc gia Công ty cổ phẩn chiếu sáng và năng lượng quốc gia Công ty cổ phẩn chiếu sáng và năng lượng quốc gia
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng